TRÄNING

TRÄNING

Vad är det som gör att vissa når snabbare resultat med sin träning än andra? Varför får du inte just de resultat som du önskar? Svaret på dessa frågor finns i en rad olika faktorer. Det kan bland annat handla om skillnader i genetik, motivation, kost, återhämtning, typ av aktivitet eller utförande av den.

Förutsatt att ovan nämnda faktorer är optimerade, så kan ändå träningsresultatet skilja sig beroende på hur själva träningsupplägget ser ut och vad själva tanken bakom träningsupplägget grundar sig på. För att du ska kunna optimera ditt träningsupplägg till 100% så bör du beakta de sex olika principerna för träningen:


  • Specificitet: Träna det som du vill bli bra på, ”grenspecifikt”. Det är ingen överraskning att man faktiskt blir bra på det man tränar.
  • Progression: Öka belastning, träningsdos och/eller välj svårare och mer krävande övningar = höj nivån allt eftersom du själv utvecklas och blir bättre!
  • Duration: Träningspasset längd. Det blir inte alltid bättre ju mer du tränar, utan det handlar om att utnyttja träningstiden rätt! Kvalitet framför kvantitet.
  • Regelbundenhet:För att nå resultat behövs kontinuitet i träningen, en regelbundenhet som inte ruckas på. Det är viktigt att få in träningen som en självklar del av vardagen, ett pass varje vecka är bättre än tre dagars träning på raken varannan månad.
  • Restitution (återhämtning): Restitution består av rätt form av vila/avslappning, sömn, kost och restitutionsträning mellan träningspassen. Återhämtning är en förutsättning för att en prestationsökning skall kunna ske, resultat ska kunna uppnås samt för att du ska vara redo för nästkommande, utvecklande träningspass.
  • Periodisering: Periodisering innebär att man delar upp sin träning i olika perioder, kortare och/eller längre. Detta görs av flera anledningar, bl.a. för inte riskera överträning eller att stagnera i sin träning, för att bibehålla motivation, för att utnyttja rätt tidpunkt på året för den specifika träningen och/eller för att uppnå toppform vid rätt tillfälle.