MOTIVATION

MOTIVATION

Alla individer är till varierande grad drivna av både inre och yttre motivation. Inre motivation drivs av emotionella belöningar, medan den yttre motivationen mer drivs av sociala och materiella belöningar. Det går att uppnå samma mål med båda men skillnaden är att om du uppriktigt har motivationen inom dig så kommer du känna större nöje på vägen dit och uppleva eventuella motgångarna som lättare.

Att vara motiverad till en hälsosam och aktiv livsstil gör resan 100ggr lättare och därför ses denna ”byggsten” som en självklar del av dessa 4a för att du ska nå dina mål och uppskatta vägen dit.

Mycket handlar om att genom individanpassning och rätt mental inställning ta fram en plan som passar och motiverar just dig!

Genom mål, utmaningar och variation ger det dig ökad motivation och prestation!